• Garsų tarimo mokymas, tikslinimas ir įtvirtinimas;
  • foneminės klausos lavinimas;
  • taisyklingos gramatinės kalbos sandaros formavimas;
  • žodyno turtinimas;skaitymo, rašymo sutrikimų įveikimas
  • kalbinių gebėjimų grąžinimas po persirgtų ligų ar patirtų traumų;
  • logopedo konsultacijos artimiesiems (tėvams ir/ar kt. šeimos nariams) artimųjų, mokymas kaip galima  šeimos nariui padėti įveikti kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimus

Individualių logopedinių pratybų trukmė 45 min.