Kalbinių gebėjimų tyrimas atliekamas siekiant identifikuoti asmens kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimą, nustatyti stipriąsias ir problemines sritis. Tyrimo metu atsižvelgiant į asmens amžių ir išsakytus nusiskundimus įvertinama:

  • kalbos padargų būklė,
  • kalbėjimo tempas,
  • kalbinis kvėpavimas,
  • balsas,
  • tartis,
  • foneminė klausa,
  • garsinės analizės, sintezės gebėjimai,
  • kalbos gramatinė sandara
  • žodynas,
  • rišlioji kalba.

Kalbinių gebėjimų tyrimo trukmė 45 min. – 90 min. Tyrimo rezultatai aptariami su asmeniu ir/ar artimaisiais (tėvais, sutuoktiniais ir pan.), sudaroma į individualius asmens poreikius orientuota logopedinio darbo  programa, numatomi tinkamiausi metodai ir būdai identifikuotiems sutrikimams įveikti.